Privacyverklaring

Datum laatste update: 21 december 2023

Progress Gym hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en neemt alle noodzakelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven wanneer u gebruikmaakt van een van de locaties van Progress Gym.

Progress Gym leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd.

Artikel 1 Verzamelde gegevens

Progress Gym verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • adresgegevens;
 • betalingsinformatie zoals bankgegevens;
 • lidmaatschapsinformatie;
 • gezondheidsinformatie zoals lichaamsmetingen, medische gegevens en blessures (met uw goedkeuring);
 • informatie rondom je bezoek aan onze fitnesslocaties (in- en uitgaande tijd en geboekte lessen en trainingen);
 • informatie over uw fitnessactiviteiten en -voorkeuren;
 • IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdstempels;
 • foto’s en video’s (met toestemming voor marketingdoeleinden).

Artikel 2 Doel van gegevensverwerking

Progress Gym verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beheren en aanmaken van uw lidmaatschap en verstrekken van fitnessdiensten;
 • het opstellen, versturen en incasseren van facturen;
 • het verstrekken van informatie;
 • het verbeteren van onze dienstverlening en faciliteiten;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten;
 • om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met u hebben afgesloten.

Artikel 3 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Met het accepteren van deze privacyverklaring stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het aan u (uit)leveren van onze producten. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Artikel 4 Marketingdoeleinden

Bij de locaties van Progress Gym worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt voor promotionele doeleinden zoals social media, website en mobiele applicatie. Mocht u op een foto of video staan en dat niet willen, dan zal Progress Gym deze zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Wanneer er foto’s gemaakt worden ten behoeve van drukwerk, vraagt Progress Gym om uw goedkeuring door middel van een modelovereenkomst. Hierin staat dat u toestemming geeft aan de fotograaf of de gebruiker om de foto’s te maken, gebruiken en publiceren. 

Artikel 5 Cookies

Op de website en in de mobiele applicatie van Progress Gym wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een websitegebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. Ook zorgt een cookie ervoor dat u ingelogd blijft zolang u de site gebruikt.

 

Progress Gym gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

–  voor het functioneren van de site en de app, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u kunt inloggen op uw persoonlijke account;

–  voor het analyseren van het website- en app gebruik, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;

–   om u te herkennen als u terugkeert naar de website en app, zodat de inhoud zoveel mogelijk gepersonaliseerd kan worden;

–   om bij te houden dat u de website en de app bezocht heeft, welke pagina’s u bekeken heeft en op welke links u geklikt heeft.

Als u het gebruik van cookies op de website wilt beperken of deze wilt verwijderen, kunt u dit aanpassen in de browserinstellingen van uw apparaat. De Help-functie van de browser geeft hierover meer informatie. U kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.

Artikel 6 Uw rechten  

U hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die Progress Gym van u bewaart. Als deze gegevens onjuist mochten zijn, kunt u ons helpen deze te corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of om uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan u ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. U kunt genoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@progressgym.nl 

Artikel 7 Bewaartermijn

Progress Gym bewaart uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor Progress Gym uw persoonsgegevens verwerkt. Nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard. Wettelijke bewaartermijn voor administraties en facturen is 7 jaar. De administratieve persoonsgegevens inclusief naam, adres, bankrekeningen worden daarom langer dan 5 jaar bewaard. 

Artikel 8 Beveiliging

Progress Gym treft vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat u in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 9 Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze niet naar tevredenheid door Progress Gym wordt behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 10 Wijzigingen

Progress Gym behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. 

 

Bij vragen neemt u contact op met info@progressgym.nl 

 

Progress Gym

Dorpstraat 93

7361 AT Beekbergen

www.progressgym.nl 

 

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 21 december 2023